in

Prevenirea și controlul infecțiilor suspecte cu noul Coronavirus (2019-nCoV) în unitățile sanitare

corona 1

Măsurile de prevenire și limitare a transmiterii infecței suspecte cu 2019-nCoV asociată asistenței medicale includ următoarele:

 1. Recunoașterea timpurie a simptomelor pentru limitarea transmiterii infecției;
 2. Aplicarea Precauțiilor Standard pentru toți pacienții;
 3. Implementarea suplimentară a Precauțiilor Specifice pentru transmiterea aeriană, prin picaturi și prin contact pentru cazurile suspectate de 2019-nCoV;
 4. Aplicarea măsurilor de control al mediului unității sanitare, cu intensificarea măsurilor de igienă a mediului;
 5. Măsuri administrative.
  Definiții de caz pentru infecția umană cu noul coronavirus (2019-nCoV) recent identificat în Wuhan, China.*
  Actualizare CNSCBT 23.01.2020
 6. Infecție Respiratorie Acută Severă (SARI) – persoana cu febră de minimum 380C sau istoric de febră și tuse și dispnee, care necesită internare peste noapte și fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic.
  Clinicienii ar trebui totuși să aibă în vedere posibilitatea apariției unor semne și simptome atipice la pacienții imuno-compromiși 1.
  ȘI oricare din următoarele:
  a. Istoric de calatorie în China, în cel puțin una din cele 4 provincii afectate până în prezent: Hubei (oraș Wuhan), Guangdong Sheng, Beijing Shi, Shanghai Shi, în intervalul de 14 zile anterioare debutului;
  sau
  b. Boala apare la o persoană din cadrul personalului medico-sanitar care a lucrat în zonele în care se acordă asistență medicală pacienților cu SARI
  sau
  c. Persoana prezintă o evoluție clinică neobisnuită sau neașteptată, în special o deteriorare instalată brusc, în ciuda tratamentului corespunzător, chiar dacă a fost identificată o altă etiologie care explică pe deplin tabloul clinic.
  O persoană cu boală respiratorie acută cu orice grad de severitate care în intervalul de 14 zile înaintea debutului a avut oricare din următoarele expuneri:
  a. contact fizic apropiat2 cu un caz confirmat cu infecție cu 2019-nCoV, în timp ce pacientul era simptomatic;
  sau
  b. s-a aflat într-o unitate sanitară dintr-o țara în care au fost raportate infecții cu 2019-nCoV cu caracter de IAAM (infecție asociată asistenței medicale)
  sau
  c. [contact direct cu animale (dacă sursa animală este identificată) în țari în care se cunoaște ca 2019-nCoV circulă în populații de animale sau unde infecțiile umane au apărut ca rezultat al unei presupuse transmiteri zoonotice]3

1 Testarea ar trebui făcută potrivit ghidurilor locale de management al pneumoniei comunitare. Exemple de alte etiologii sunt Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type B, Legionella pneumophila, alți agenti patogeni recunoscuți ai pneumoniei bacteriene, dar și virusuri gripale și virusul respirator sincițial.
2 Contactul apropiat este definit ca:

 • Personal medico-sanitar care acordă îngrijire pacienților cu 2019-nCoV, persoană care lucrează cu personal medico-sanitar care s-a dovedit a fi fost infectat cu 2019-nCoV, vizitator la pacient cu 2019-nCoV sau care stă în același spatiu cu al pacient (ex.in același salon);
 • Coleg de serviciu apropiat sau coleg de clasă cu un pacient cu 2019-nCoV;
 • Persoană care călătorește împreună cu un pacient cu 2019-nCoV în orice tip de mijloc de transport;
 • Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu 2019-nCoV.
  Link-ul (legatura) epidemiologic(ă) ar fi putut avea loc în intervalul de 14 zile anterior debutului.
  3 Se va avea în vedere doar în momentul în care sursa animală va fi identificată ca sursă de 2019-nCoV.
  Sursa: WHO https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)
 • Definiția de caz poate suferi modificări în funcție de situația epidemiologică
 1. Recunoașterea timpurie a simptomelor pentru limitarea transmiterii infecției cu 2019-nCoV
  Pentru limitarea transmiterii infecției cu 2019-nCoV, o măsură esențială este recunoasterea rapidă a simptomelor persoanelor suspecte și izolarea acestora într-o zonă special destinată, în urma triajului clinic.
  Pentru a facilita identificarea timpurie a cazurilor suspecte, unitățile sanitare ar trebui:
 • Să informeze si sa se asigure ca personalul medical cunoaste definitia de caz suspect de infectie cu 2019-nCov;
 • Să instituie un screening prin intermediul unui chestionar specific care sa conțină intrebari referitoare la semne, simptome și istoric de calatorie in zonele afectate și
 • Să distribuie materiale informative în zone publice, cu rol de a îndruma pacienții care prezintă simptomatologie să alerteze personalul medical.
  O măsură importantă de prevenire este promovarea igienei respiratorii.
  Pacienții suspectați de infecție cu 2019-nCoV trebuie să fie plasați într-o zonă separată de ceilalți pacienți, cu aplicarea adițională a Precauțiilor Specifice ( pentru transmiterea aeriană, prin contact și prin picături Flugge).
  2 . Aplicarea Precauțiilor Standard pentru toți pacienții
  Precauțiile Standard includ:
   igiena mâinilor și a căilor respiratorii;
   utilizarea echipamentului individual de protecție (PPE) în funcție de risc;
   prevenirea accidentelor prin ințepare și tăiere;
   gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor;
   curațarea și dezinfecția mediului, respectarea procedurilor uzuale pentru lenjerie și a procedurilor de sterilizarea a echipamentelor
  Toti pacientii trebuie să se respecte următoarele măsuri de igienă respiratorie:
   Sa aplice corect măsurile de igienă în cazul tusei sau a strănutului (folosirea șervetelelor de unică folosință sau tehnica de a tuși sau strănuta în interiorul cotului flectat)
   Sa se spele pe mâini după contactul cu secrețiile respiratorii.
  Pacientul suspectat de infecție cu 2019-nCoV trebuie să poarte mască.
  Personalul medical trebuie să utilizeze rațional, corect și consecvent echipamentul de protecție personală (PPE) și să respecte o igienă adecvată a mâinilor pentru reducerea răspândirii agenților patogeni.
  Eficiența PPE depinde de instruirea personalului medical cu privire la utilizarea corectă, de igiena corespunzătoare a mâinilor și de comportamentul fiecarei persoane.
  Procedurile de curățare și dezinfecție trebuie respectate în mod constant și corect. Curățarea minuțioasă a suprafețelor de mediu cu apă și detergent și aplicarea de dezinfectanți obisnuiți utilizați în spital constituie o procedură eficientă și suficientă.
  Trebuie acordată atenție sporită aplicări procedurilor sigure în gestionarea lenjeriei, veselei, tacâmurilor și a deșeurile medicale.
 1. Punerea în aplicare a măsurilor de precauție specifice pentru infecțiile suspectate de 2019-nCoV
  3.1 Precauții specifice privind transmiterea 2019-nCoV pe cale respiratorie:
   În plus față de Precauțiile Standard, toate persoanele, inclusiv membrii familiei, vizitatorii și personalul medical ar trebui să aplice precauții privind transmiterea 2019-nCoV;
   Plasarea pacienților în rezerve cu ventilație adecvată, singuri in salon. În saloane, necesarul de ventilație pentru fiecare pacient este considerat a fi 160 L / secundă;
   Când rezervele cu un singur pat nu sunt disponibile, pacienți suspectați de infecție cu 2019-nCoV vor fi plasati în saloane împreună;
   Paturile pacienților trebuie amplasate la cel puțin 1 m distanță;
   Atunci când este posibil, este indicată asigurarea personalului special dedicat îngrijirii persoanelor suspecte de infecție cu2019-nCoV;
   Utilizarea de catre personalul medical care îngrijește pacienții suspecți de infectie cu 2019 n-CoV a măștilor, ochelarilor de protecție / scut pentru față, halatelor impermeabile cu mâneci lungi și a mănușilor;
   Utilizarea echipamentelor de unică folosință sau a echipamentelor dedicate (de exemplu stetoscop, manșete pentru măsurarea tensiunii arteriale și termometre). În situația în care același echipament trebuie utilizat la mai mulți pacienți, acesta trebuie curățat și dezinfectat înainte de fiecare utilizare;
   Evitarea contactului între mâinile potențial contaminate și ochi, nas sau gură;
   Evitarea deplasării și transportul pacienților suspectați de infecție cu 2019-nCoV în afara camerei sau a zonei destinate, dacă nu este imperios necesar din punct de vedere medical. În acest sens, se pot folosi echipamente portabile pentru radiografii și / sau alt echipament important in diagnosticare. În situatia în care transportul este necesar, pacientului trebuie sa poarte mască și să se utilizeze rute predeterminate pentru a minimiza riscul de transmitere la personalul medical, altor pacienți și vizitatori;
   Asigurarea că personalul medical care transportă pacienți suspectați de infecție cu 2019-nCoV poartă PPE corespunzătoare, așa cum este descris în această secțiune și efectuează corect igiena mâinilor;
   Informarea persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de mai sus (radiografie/alte investigatii), înainte de sosirea pacientului la destinație, în vederea aplicării măsurilor de precauție necesare;
   Curățarea și dezinfecția de rutină a suprafețelor cu care pacientul intră in contact;
   Limitarea numărul de persoane care intra în contact cu un pacient suspectat cu infecție 2019-nCoV (personal medical, membrii familiei și vizitatorii);
   Elaborarea unei evidențe a tuturor persoanelor care intră în salonul pacientului, inclusiv întreg personalul medical și vizitatorii.
  3.2. Precauțiile privind calea de transmitere aerienă (aerosoli) pentru procedurile generatoare de aerosoli in cazul infecției suspecte de 2019-nCoV:
  Unele proceduri generatoare de aerosoli au fost asociate cu un risc crescut de transmitere a coronavirusurilor (SARS-CoV și MERS-CoV), cum ar fi: intubația traheală, ventilația neinvazivă, traheotomia, resuscitarea cardiopulmonară, ventilația manuală înainte de intubație și bronhoscopie.
  Personalul medical care efectuează proceduri care genereaza aerosoli trebuie:
   Să folosească măști de protecție respiratorie (N95 certificat NIOSH, EU FFP2 sau echivalent); înainte de utilizarea măștii, trebuie verificată integritatea acesteia. A se nota că prezența părului facial (barbă) poate impiedica o potrivire adecvată a măștii.
   Să utilizeze ochelari de protecție sau un scut pentru față, halate cu maneci lungi, curate, nesterile, și mănuși;
   În cazul procedurilor în care se preconizează un volum mare de fluide care ar putea pătrunde prin halat este indicată utilizarea unui șorț impermeabil;
   Procedurile trebuie efectuate într-o cameră ventilată corespunzător; adică o ventilație naturală cu cel puțin un debit de aer de 160 l / secundă/ pacient sau camere cu presiune negativă cu cel puțin 12 schimbări de aer pe oră (ACH) și direcția controlată a fluxului de aer atunci când se folosește ventilație mecanică;
   Să limiteze numărul de persoane prezente în cameră la minimul absolut necesar pentru îngrijirea și asistența pacientului.
 2. Aplicarea măsurilor de control al mediului unității sanitare, cu intensificarea măsurilor de igienă a mediului

  Măsurile se referă la întreaga unitate sanitară și cuprind asigurarea unei ventilații corecte în toate zonele unități sanitare, precum și la o curățare adecvată a mediului. Se va menține o separare spațială la o distanță de cel puțin 1 metru între paturile pacienților. Ambele măsuri pot ajuta la reducerea răspândirii multor agenți patogeni în timpul asistenței medicale.
 3. Măsuri administrative
  Măsurile și politicile administrative care se aplică pentru prevenirea și controlul transmiterii infecțiilor cu 2019-nCoV includ:
 • Stabilirea activităților specifice limitării transmiterii 2019-nCoV în cadrul Planului de Prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor asociate asistenței medicale implicate – cu accent pe supravegherea infecției respiratorii acute potențial cauzată de 2019-nCoV în rândul personalului medical și importanța solicitarii asistenței medicale;;
 • Instruirea personalului medical;
 • Educarea pacienților și a vizitatorilor;
 • Proceduri pentru recunoașterea precoce a infecției respiratorii acute potențial cauzată de 2019-nCoV;
 • Prevenirea supraaglomerării, în special în secția de primiri urgențe;
 • Instituirea de zone de așteptare dedicate pentru pacienții simptomatici și plasarea corespunzătoare a pacienților spitalizați, promovând un raport adecvat pacient-personal;
 • Asigurarea de dezinfectanți,echipamente de protectie și medicale în cantități suficiente;
 • Monitorizarea complianței personalului medical în implementarea măsurilor necesare.

  Durata aplicării precauțiilor pentru prevenirea infecția cu 2019-nCoV
  Precauțiile Standard trebui aplicate permanent.
  Precauții Specifice trebuie să fie aplicate din momentul ridicarii suspiciunii de infectie cu 2019-nCoV până când pacientul este asimptomatic. Pentru a defini corect durata de aplicare a măsurilor de precauții specifice sunt necesare informații adiționale despre modul de transmitere a infecției cu 2019-nCoV.
  Recoltarea și manipularea probelor de laborator de la pacienți suspectați cu infecție determinată de 2019-nCoV
  Toate probele recoltate pentru investigațiile de laborator ar trebui considerate ca fiind potențial infecțioase, iar personalul medical care recoltează sau transportă probele ar trebui să respecte riguros Precauțiile Standard pentru a reduce riscul de expunere la agenți patogeni.
 • Personalul medical care recoltează probele are obligația de a utiliza PPE adecvat (protecție pentru ochi, mască, halat cu mâneci lungi, mănuși). Dacă proba este recoltată în cadrul unei proceduri care generează aerosoli, personalul medical trebuie să poarte o mască respiratorie care să asigure un nivel de protecție cel puțin egal cu cel al măștilor N95 (certificat NIOSH) sau EU FFP2 sau echivalent.
 • Întreg personalul care transportă probele trebuie să fie instruit în privința practicilor de manipulare a probei în condiții de siguranță și a procedurilor de decontaminare.
 • Plasarea probei pentru transport în containere speciale (recipiente secundare) dotate cu buzunar sigilabil separat pentru probă (spre exemplu în o pungă de biohazard pentru probe, din plastic). Datele pacientului vor fi inscripționate pe recipientul probei (recipient primar) și pe cererea de analiză, scrisă în clar.

  Pentru informații suplimentare/actualizări, verificați rubrica dedicată nCoV de pe site-ul www.cnscbt.ro

What do you think?

Written by admin

Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Loading…

0

Aproape două milioane de români care voiau să meargă la cumpăraturi de jucării în China sunt afectați de anularea zborurilor!

xxx-coronavirus

Actorii de filme porno obligați să poarte mască anti-coronavirus: ”Pe lângă masturbație, facem și educație!”