in

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT – MĂSURA M9/6B – INTEGRAREA MINORITĂȚILOR, PREVENIREA SEGREGĂRII ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE ÎN TERITORIUL GAL NAPARIS

Sesiunea 1/2018

Data lansării apelului de selecție 21.05.2018

Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M9/6B INTEGRAREA MINORITĂȚILOR, PREVENIREA SEGREGĂRII ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE  ÎN TERITORIUL GAL NAPARIS.

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:

  • UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
  • Unități de cult, Organizații Non-Guvernamentale, etc.;
  • Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte entități relevante pentru teritoriu;
  • Furnizori de servicii sociale, intreprinderi sociale.

Atentie!

Nu sunt eligibile cererile de finanțare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor.

Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este preşedintele consiliului de administraţie, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, activitatea desfășurându‐se în spațiul rural.

Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 40.000 de euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000 de euro;

Data limită de depunere a proiectelor 14.09.2018;

Proiectele vor putea fi depuse la sediul GAL situat în Comuna Manasia, Calea București, Nr. 16, Județul Ialomița, în intervalul orar postat pe site-ul GAL: www.naparisgal.ro;

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M9/6B sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M9/6B, disponibil pe www.naparisgal.ro.

Pentru orice alte informații, ne puteți vizita la sediul GAL situat în Comuna Manasia, Calea București, nr. 16, Județul Ialomița.

Date de contact:

Mail: office@naparisgal.ro;

Site: www.naparisgal.ro;

Telefon: 0754.066.279 – Președinte – Dumitrescu Raluca Giorgiana.

Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M9/6B, ne puteți vizita la sediul GAL situat în Comuna Manasia, Calea București, nr. 16, Județul Ialomița.

What do you think?

Written by admin

Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Loading…

0

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT – MĂSURA M7/6B – „Infrastructura în teritoriul GAL Naparis pentru înnoirea satului” Sesiunea 1/2018

viorica dancila

Viorico, fă ceva! Trei direcții de acțiune care i-ar schimba cariera Vioricăi Dăncilă iar nouă calitatea vieții