in

GAL Naparis – Acțiuni de animare

gal naparis

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Parteneriatului GAL NAPARIS s-a realizat prin promovarea de jos în sus a inițiativelor și activitătilor de dezvoltare de către comunitătile locale, având ca punct de plecare nevoile și potențialul identificate la nivel local. Acest proces a contribuit la creșterea capacitătii de colaborare la nivel teritorial între principalii actori locali interesați de dezvoltarea echilibrată a comunității lor și de accelerarea evoluției comunității lor.

Activitatea de animare se realizează prin intermediul Sub măsurii 19.4 – costurile de funcționare și activități de animare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru perioada de programare 2014-2020.

Activitatea de animare se desfășoară pe teritoriul GAL și se adresează populației din teritoriu sau persoanelor/entităților care întreprind o activitate economică/culturală/educațională prin care se fac cunoscute oportunitățile de finanțare disponibile în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, precum și activitatea întreprinsă de GAL în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.

Au fost realizate 23 de seminarii în cadrul fiecărei localități din teritoriul GAL, două activități pentru sprijinirea potențialilor beneficiari publici la sediul GAL.

În prima etapă au avut loc 23 activități de animare a teritoriului în cele 23 de localități din Parteneriatul GAL, comunele: Grădiștea, Sinești, Movilița, Cosereni, Axintele, Boranesti, Barcanesti, Dragoesti, Roșiori, Dridu, Maia, Rădulesti, Moldoveni, Adâncata, Armășești, Bărbulești, Ciocârlia, Gârbovi, Valea Măcrișului, Ion Roată, Manasia, orașul Fierbinți-Tîrg,  cu scopul de a informa comunitățile locale, dar și de culegere de date pe bază propunerilor și ideilor viitorilor beneficiari. La aceste acțiuni au participat aproximativ 300 de persoane, reprezentanți ai sectorului public, privat, ONG, persoane fizice și reprezentanți ai unor unități de cult.

În cadrul acestor întâlniri publice au fost atinse următoarele obiective:

-informarea comunităților cu privire la oportunitățile de dezvoltare oferite prin LEADER, misiunea GAL, exemple de proiecte de succes, idei de proiecte.

Pentru realizarea acestor întâlniri publice s-au efectuat achiziții de servicii și de produse în mass-media locale, în media on line www.naparisgal.ro sau pe pagina de socializare GAL NAPARIS.

Pentru mobilizarea comunităților au fost distribuite în cele 23 de localități, la sediul OJFIR IALOMIȚA și Ilfov, la sediul GAL, afișe cu Calendarul estimativ, Apelurile de selecție, CD-uri cu liniile de finanțare.

Invitațiile au fost realizate în format A4 și au conținut informații despre locația desfășurării evenimentului, scopul întâlnirii și orele de desfășurare.

În contextual fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanți/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entitățile publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare.

Strategia de Dezvoltare Locală pentru teritoriul GAL NAPARIS propune 9 măsuri care vor contribui la satisfacerea nevoilor identificate pe bază analizei diagnostic și analizei SWOT și ca urmare a consultării partenerilor relevanți. Măsurile  contribuie la obiectivele și prioritătile UE de dezvoltare rurală ale PAC, prevăzute în Reg.1305/2013 și la domeniile de intervenție ale acestora, astfel: (i) favorizarea competitivității agriculturii și (iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitătiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală se  realizează  direct prin intermediul a 3 priorităti: P1 – Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale, P2 – Creșterea viabilitătii exploatațiilor și a competitivitătii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor și P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Proiectele depuse în cadrul Sub-Măsurii 19.2  se pot încadra în una din următoarele categorii: proiecte cu sprijin forfetar ( domeniul agricol și non-agricol).

În cadrul sesiunilor de depunere a proiectelor lansate de ASOCIAȚIA GAL NAPARIS, au fost depuse următoarele proiecte:

Măsura M5/6A Sesiunea 1/2017:

-Înființare atelier produse handmade, Comuna Gârbovi, Județul Ialomița, ajutor public nerambursabil 40.000 euro;

-Activităti de pompe funebre și similare în Comuna Roșiori, Județul Ialomița, ajutor public nerambursabil 40.000 euro;

Măsura M4/2B Sesiunea 2/2017:

-Agricultura nouă prin instalarea tânărului fermier LUNGU I. COSTIN PFA, ajutor public nerambursabil 30.000 euro;

Măsura M3/2A Sesiunea 1/2017:

-Consolidarea sectorului agro-alimentar în Comuna Moldoveni, Județul Ialomița, ajutor public nerambursabil 95.234 euro;

-Modernizarea exploatației agricole la SC AGRO ALDOR SRL, Comuna Drăgoești, Județul Ialomița, ajutor public nerambursabil 82.180 euro;

-Achiziție utilaje agricole Mitrea Neacșu ÎI, Comuna Gârbovi, Județul Ialomița, ajutor public nerambursabil 99.998 euro;

-Achiziție utilaje agricole Ștefan R. Florina ÎI, Comuna Maia, Județul Ialomița, ajutor public nerambursabil 100.000 euro.

gal naparis

What do you think?

Written by Barikada

Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Loading…

0
diicot

Alte evenimente istorice care vor fi anchetate de DIICOT: Azi – războiul ţărănesc condus de Gheorghe Doja

jafurile de la sinești

Jafurile de la Sinești: șeful IPJ Ialomița, comandanții Poliției Urziceni și alți 6 polițiști ialomițeni sunt cercetați de către MAI