in

GAL NAPARIS – Plus valoare pentru comunitate! – Bilanț la sfârșit de an

Marți, la ora 11.30, a avut loc  în comuna Dridu, județul Ialomița, pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală NAPARIS, Activitatea de informare și promovare a activităților desfășurate de  Asociația GAL NAPARIS în cadrul contractului de finanțare C1940019401168230665, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunităților rurale de tip LEADER.

Activitatea este în conformitate cu Calendarul de activități al proiectului implementat de către Asociația GAL NAPARIS, parteneriat public -privat ce își desfășoară activitatea pe teritoriul localităților Grădiștea (județul Ilfov), Fierbinți -Tirg, Dridu, Maia, Rădulești, Moldoveni, Adâncata, Armășești, Bărbulești, Ciocârlia, Gârbovi, Valea Măcrișului, Ion Roată, Coșereni, Movilița, Borănești, Bărcănești, Axintele, Roșiori, Drăgoești, Sinești, Manasia( județul Ialomița).

Prin Strategia de Dezvoltare Locală propusă spre implementare în teritoriul sus-menționat sunt finanțate următoarele măsurii (vezi www.naparis-gal.ro):

-sprijinirea constituirii de parteneriate şi forme asociative în vederea cooperării între actorii locali se va realiza prin măsura M1/1B Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL Naparis.

-transferul de cunostinte, informare si formare în toate domeniile politicii de dezvoltare rurală se va con-cretiza prin proiectele din cadrul Măsurii M2/1A.

-Măsura M4/2B priveste instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Naparis pune în valoare potențialul schimbului de generații la nivelul zonei, dezvoltarea noilor inițiative agricole precum și orientarea spre protecția mediului a ramurii agro-alimentare.

-Sectorul activităților non-agricole, care presupune dezvoltarea de noi activități de productie și servicii va fi stimulat  prin Măsurile M5/6A Crearea de noi activităti ne-agricole ăn teritoriul GAL Naparis.

Aceste măsuri vizează și creșterea numărului locurilor de muncă în teritoriu, inclusiv prin procedura autoangajării și prin crearea de întreprinderi unipersonale cum sunt Persoanele Fizice autorizate, Intreprinderile Individuale sau Societășile cu Răs-pundere Limitată cu Asociat Unic.

-Îmbunătățirea condițiilor de viață și sporirea atractivității teritoriului va fi realizată prin operațiunile dedicate îmbunătățirii infrastructurii de bază și a serviciilor – Masura M7/6B

-conservarea și valorificarea patrimoniului local, dezvol-tarea proiectelor culturale de importanță locală va fi posibilă prin implementarea proiectelor specifice Măsurii M6/6B

-Dezvoltarea infrastucturii sociale, evitarea segregarii si a excluziunii sociale, integrarea comunitătilor mar-ginalizate si a minoritatilor locale (in special cea roma) vor fi sprijinite prin Măsurile M8/6B si M9/6B.

La 2 ani de implementare a strategiei Gal NAPARIS, rezultatele confirmă că strategia a reușit, că prinde viață, iar proiectele depuse de unitățile administrativ-teritoriale arată necesitatea impleme-tării Măsurii 19 PNDR în accord cu prevederile Regulamentului nr 13 05/2013, solicitările de finanțare negăsindu-și un alt corespondent în liniile de finanțare naționale sau europene.

Președintele Gal NAPARIS, Raluca Dumitrescu, a mulțumit reprezentanților OJFIR pentru parteneriatul real pe care l-au oferit.

În acest an au fost organizate cursuri de pregătire a liderilor locali, având tematica Manage-mentul implementării proiectelor finanțate prin SDL GAL Naparis, venind în sprijinul implementării corecte și eficiente a cererilor de finanțare ce se regăsesc în Strategia de Dezvoltare Locală pentru Parteneriatul GAL NAPARIS.

12 proiecte finanțate pe Măsura M7/6B – Dezvoltarea infrastructurii pe teritoriul Gal

Raluca Dumitrescu a apreciat că Măsura M7/6B – Dezvoltarea infrastructurii pe teritoriul Gal – a adus multă satisfacție pentru că în primul Apel de Selecție  au fost  depuse 13 cereri de finanțare, 12 unități administrativ-teritoriale urmând să semneze contractele de finanțare. Cele mai multe administrații locale au optat pentru dotarea și modernizarea serviciilor locale de bază  cu utilaje, dar au fost depuse și proiecte pentru iluminat public –  Manasia , amenajare parc – Ciocârlia, refacere bază sportivă – Roșiori, reabilitare sediu primărie – Drăgoești. La această măsură ”am atins target-ul propus”, a spus Raluca Dumitrescu.

Pentru măsura M5/6A – Activități non agricole în mediul rural au fost  3 proiecte selectate și 4 sesiuni deschise. În prima sesiune a primit finanțare proiectul  atelierului de  produse handmade de la Gârbovi, înființat de către doamna Victorița Berbec . Un alt proiect  care a obținut finanțare este cel de pompe funebre și similare de la Roșiori, iar cel de-al treilea este proiectul cu activități fotografice  din Borănești. În urmă cu 2 săptămâni s-a încheiat a treia sesiune la activități non-agricole. Au fost depuse 4 proiecte cu o valoare de 160.000 euro, suma alocată pe sesiune fiind de 80.000 euro.

Pentru Măsura M4/ 2B – Agricultura nouă prin insta-larea tinerilor fermieri a fost contractat in 2018  un singur proiect  – PFA Lungu I. Costin, cu o fermă mixtă, creștere albine și cultură mare. Sprijinul a fost de 30.000 euro.  În acest moment sunt în evaluare , pentru această măsură, 16 proiecte, cu un sprijin de 40 de mii de euro/cerere de finanțare. Suma alocată acestei sesiunii fiind de 331.213 euro.

Pentru  Măsura M3 /2A –  Consolidarea sectorului agroalimentar – au fost depuse  2 proiecte  care au primit finanțare . Au mai rămas de cheltuit 15 mii de euro, pentru care se va deschide o sesiune scurtă de 10 zile.

Un alt proiect important, la care a făcut referire Raluca Dumitrescu, este cel depus de comuna Borănești – înființare și dotare  cămin cultural în  sat Sintești, comuna Boranesti.

Pentru viitor, președintele GAL NAPARIS a amintit că mai sunt  3 măsuri importante de implementat: cooperativele, măsura pentru infra-structură socială și  pentru romi. La Bărcănești a fost  exprimată  dorința de a depune un proiect pentru comunitatea de romi.

Raluca Dumitrescu a încurajat inițiativa de a se înființa un centru multifunctional  la Fierbinți  destinat copiilor cu autism.

În cadrul întâlnirii, doamna Victorița Berbec a prezentat activitățile și produsele pe care le realizează prin proiectul cu activitate handmade, pentru care a primit finanțare. Este un proiect cu achiziție simplă, 24 de luni de implementare de la momentul semnării contractului. Beneficiarul a primit 70% din finanțare.  Raluca Dumitrescu a subliniat că la acest gen de proiecte, la nivelul județului Ialomița, stăm foarte bine, fiind finanțate 18 proiecte de acest gen, din care 3 pe teritoriul Gal Naparis.

What do you think?

Written by admin

Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Loading…

0
metoda accidentul

Polițiștii din Urziceni au destructurat o rețea infracțională specializată în ”Metoda Accidentul”

psiholog roxana cismasu

Genul programului: Dramă