in , ,

Ialomița, singurul județ din țară care nu a încheiat niciun contract în cadrul etapei 6 de finanțare a PNCCF

Pasivitatea autorităților locale îngreunează implementarea Programului National de Cadastru și Carte Funciara în județul lalomița, riscând astfel suspendarea schemelor de plăți în agricultură.

Lansat în primăvara anului 2015, prin intermediul HG 294/2015 și administrat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, PNCCF are ca scop înregistrarea tuturor imobilelor care incă nu beneficiază de cărți funciare, situate pe teritoriul unităților administrativ – teritoriale. Întregul program se desfășoară în mod sistematic și gratuit, fiind structurat în două faze principale: până la finele anului 2020 are prioritate înregistrarea terenurilor extravilane, preponderent agricole, urmând ca sfârșitul anului 2023 să reprezinte termenul final pentru cadastrarea imobilelor din intravilan. Fondurile necesare implementării sunt alocate prin intermediul mai multor etape succesive de finanțare.

Însă dezinteresul autorităților locale în ceea ce privește înregistrarea gratuită a terenurilor agricole poate genera suspendarea schemelor de plăți în agrlcultură, în lipsa unei dovezi a cadastrării acestora.

Încet, dar sigur

Deși utilitatea PNCCF este evidentă, demararea sa la nivel național a fost anevoioasă, cauzele fiind reprezentate de reticența autorităților locale, de dezinteresul societățllor comerciale care prestează servicii în domeniul cadastrului, dar și de birocrația excesivă.

Principala temere este legată de faptul că măsurătorile efectuate vor evidenția inclusiv suprafețele de teren care sunt exploatate fără drept, de către alte persoane fizice sau juridice. Inițial acest lucru s-a resimțit și în județul lalomița, însă pe măsură ce beneficiile programului au devenit tot mai clare (gratuitate, impact real asupra economiei locale, facilitarea lnvestițiilor și siguranța tranzacțiilor imobiliare), procentul imobilelor cadastrate și al localitaților implicate în acest proces a cunoscut o creștere semnificativă, județul nostru fiind un bun exemplu de urmat în acest sens.

Și totuși, pasivitatea autorităților…

În ciuda acestui fapt, continuitatea PNCCF este periclitată din cauza pasivității autorităților locale. La finele anului 2019, noua conducere a OCPI lalomița, instituție responsabilă cu implementarea programului județean, a ratat accesarea fondurilor alocate prin intermediul unei noi etape de finanțare (finanțarea a VI a). Din cele 66 de localități ale județului Ialomița, aproximativ 40 dintre acestea erau eligibile pentru primirea banilor necesari în vederea inițierii sau continuării Iucrărilor specifice. Suma alocată, în cuantum de 1,2 milioane euro, ar fi asigurat acoperirea, din punct de vedere cadastral, a unei suprafețe de 30% din extravilanul județean, ceea ce ar fi mărit procentul total de realizarea a programului la 80-90%.

Oamenl noi, obiceiuri vechi

Deși această sltuațle putea fi evitata cu ușurință, noul manager al OCPl lalomița, Tănase Mihalcea, nu a reușit să înștiințeze în timp util primăriile ialomițene în legătură cu posibilitatea semnării unor noi contracte de flnanțare și nici să delege atribuțiile necesare în acest sens către subordonatii din cadrul lnstituției, Astfel, județul lalomlța este singurul din țară care nu a încheiat niciun contract de acest fel în cadrul unei întregi etape de finanțare a PNCCF. Acest demers era necesar pentru demararea procedurilor specifice, asigurându-se astfel o continuitate în derularea programului. Deoarece fondurile respective erau asigurate din bugetul aferent anului 2019, acestea nu mai sunt în prezent disponibile, unica opțiune viabilă pentru continuarea lucrărilor fiind inițierea unei alte etape de finanțare de către ANCPI.

Pandemia amplifică derularea groaie a procesulul de cadastrare

Având în vedere faptul că, în contextul actual, acest demers este incert, există probabilitatea ca în procesul de cadastrare derulat la nivelul județului Ialomița să intervină anumite sincope. O eventuală discontinuitate ar putea fi evltată doar dacă finanțarea a VII-a ar fi inițiată într-un orizont de timp cât mai scurt, deoarece contractele semnate în etapele de finanțare anterioare se apropie de sârșit, termenul final al acestora din urmă fiind deja prelungit până la mijlocul acestui an.

În plus, în materia fondurilor europene există deja dezbateri conform cărora acordarea subvențiilor în agrlcultură, începând cu anul 2021, ar putea fi condiționată de dovada cadastrării suprafețelor de teren agricol, impactul negativ al incompetenței de care a dat dovada noul manager al OJCPI lalomița, Tănase Mihalcea, putând fi mult mai mare decât se preconiza inițial.

What do you think?

Written by Barikada

Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Loading…

0
șoc la tarom

Șoc la Tarom! Măsuri de austeritate fără precedent: piloților li se va percepe o taxă suplimentară dacă vor dori să ocupe locuri la fereastră în timpul zborului!

COVID 19: Ce ai de făcut, pas cu pas, dacă ești depistat pozitiv